Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

σκλαβιά, υποδούλωση, χειραγώγηση...... οι εχθροί της αγάπης


Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού

Είναι δύο δρόμοι που δεν έχουν μέσα τους την αγάπη. Αλλά την χειραγώγηση.
Η χειραγώγηση είναι μία διαδικασία που μας προτρέπει να θέλουμε να κάνουμε τον άλλον κτήμα μας και να λειτουργεί όπως εμείς θέλουμε, με εκβιαστικές και εκφοβιστικές διαδρομές. Αυτό δεν λέγεται  αγάπη αλλά σκλαβιά, υποδούλωση.
Αγάπη είναι να συμπονώ, να κατανοώ και να επιτρέπω την ελευθερία.
Αγάπη είναι να σε αγαπώ γι αυτό που είσαι, αλλά περισσότερο γι’ αυτό που δεν είσαι.
Αν σε αγαπώ περισσότερο γι όλα αυτά που δεν είσαι, που δεν έχεις … τότε ναι σε αγαπώ δίχως όρους και όρια.
Δωροθέα