Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

τα ομορφότερα κάστρα του κόσμουΌταν ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει πράγματα χωρίς τον Θεό 

είναι σαν να δημιουργεί κάστρα στην άμμο 

τα ομορφότερα κάστρα του κόσμου να είναι 

χωρίς τη Χάρη Του και τη βοήθειά Του 

πάντα θα τα χάνει μέσα σε ένα κύμα.....