Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Είναι η τύχη του πρωτάρη που φέρνει την επιτυχία ?

Είναι η τύχη του πρωτάρη που φέρνει την επιτυχία ?

Τυχερός άνθρωπος ή αφοσιωμένος στο στόχο ?
Η τύχη του πρωτάρη ή η απόλυτη αφοσίωση είναι αυτή που κάνει την κάθε μας αρχή να έχει επιτυχία ?
Όταν κάνουμε κάτι για πρώτη φορά είμαστε 100% συγκεντρωμένοι ολοκληρωτικά στη στιγμή για τον στόχο και γι αυτό έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.
Τι μπορεί να γίνεται στις επόμενες φορές ?
Μήπως δεν είμαι τόσο αφοσιωμένη/ος ?
Μήπως θεωρώ δεδομένη την επιτυχία και δεν δίνω την ανάλογη προσοχή ?

Αν την πρώτη φορά ή τις πρώτες φορές που έκανα κάτι πήγε καλά, για να συνεχίσει να πηγαίνει καλά χρειάζεται όλο μου το είναι. Αν αρχίσει η επιτυχία να χάνετε μπορώ να αναζητήσω σε ποιους τομείς δεν ήμουν απόλυτα αφοσιωμένη/ος. 

( τέχνη ζωής ) 

Δωροθέα