Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Τον άρτον ημών τον επιούσιον

Τον άρτον ημών τον επιούσιον


Εγώ ειμί ο Άρτος της Ζωής.
Όταν μέσα από την προσευχή μας το «Πάτερ ημών» λέμε αυτή τη φράση εννοούμε να μας Δώσει ο Πατέρας μας την ουσιαστική γνώση, την ουσιαστική τροφή.

Αφού ο Ιησούς λέει Εγώ Ειμί ο Άρτος της ζωής, σημαίνει ότι όταν έχουμε την πνευματική τροφή και ισορροπία, τότε έχω και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζομαι στα αλήθεια. 
( πνευματικότητα )

Δωροθέα