Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Όταν η αλήθεια στρεβλώνεται

Ο Ιησούς δεν απομάκρυνε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, αλλ’ 

εδίδαξε σ’ αυτόν πως ν’ αποκτήσει την αιώνια ζωή δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, του οποίου οι σύγχρονοι Χριστιανοί διατηρούν μόνο τουν συμβολισμό.
Δεν εφοβήθη μήπως αναδειχθεί και ο άνθρωπος Θεός αντίθετα συνέστησε «Θεοί εστέ».
Δεν εκδικήθηκε και δεν εμίσησε κανένα και εκήρυξε την ανοχή, την επιείκεια και την αγάπη σε όλους.
Οι άνθρωποι όμως έχουν πάντα έτοιμο το σφουγγάρι για να σβήσουν την ανάμνηση της Ευεργεσίας ή να το βρέξουν με ξίδι για να ποτίσουν τον Ευεργέτη τους.


Απόσπασμα από το βιβλίο : 
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 

( αναγέννηση )