Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάριο για δασκάλους Masters USUI REIKI RYOHO

New Generation retraining USUI REIKI RYOHO

2ήμερο σεμινάριο  Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013 
στη Θεσσαλονίκη.
από τις 11:00 π.μ ως 18:00 μ.μ, με διατροφή και εκπαιδευτικό υλικό.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 9 νέα σύμβολα,  νέες τεχνικές, όπου ο κάθε δάσκαλος μετά το σεμινάριο θα μπορεί να τα διδάξει στους δικούς του μαθητές ανεξαρτήτου βαθμού.

Εισαγωγή στη Μάντραμ και Κάρμα Γιόγκα.

Απαιτούμενες γνώσεις για το σεμινάριο είναι το επίπεδο Master δασκάλου στο USUI REIKI.

Επιπλέον πληροφορίες θα δοθούν μόνο στους δασκάλους που ενδιαφέρονται.( σεμινάρια )