Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη…

Η άνοιξη, είτε έρθει ένας κούκος, είτε πολλοί, είτε κανένας όταν είναι η ώρα της να έρθει θα έρθει.


Το ίδιο θα γίνει και με τη μεταστροφή του πλανήτη, είτε ένας, είτε δύο είτε κανένας δεν επιστρέψει στον Λόγο του, εκείνη θα κάνει την εμφάνισή της.
Εμείς από πού ξέρουμε ότι θα έρθει η άνοιξη ?
Από τους μήνες και τις ημερομηνίες έτσι αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά και πρακτικά. Ακόμη και μερικές βροχούλες να έχει εκείνη η εποχή εμείς ξέρουμε ότι ήρθε η άνοιξη.
Το ίδιο θα γίνει και στην μεταστροφή, στα σημεία των καιρών.
Από πού όμως μπορούμε να καταλάβουμε, αφού δεν γνωρίζουμε ούτε τον μήνα, ούτε τη μέρα ?

Μα από τα τόσα σκουντήματα που δεχόμαστε καθημερινά από γεγονότα και πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στην αποκάλυψη αλλά και σε προφητείες. Να ανοίξουμε τα μάτια μας και να προετοιμαστούμε γι αυτό σήμερα, όχι αύριο. Γιατί κάθε αύριο μπορεί να είναι αργά. Ενώ το κάθε τώρα όταν αξιοποιηθεί σωστά τότε είσαι έτοιμος για όποτε.  
( έσσεται ήμαρ ) 

Δωροθέα