Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Άγχος, θυμός, αδυναμία συγκέντρωσης.

Σεμινάριο
Άγχος, θυμός, αδυναμία συγκέντρωσης.


Τρόποι αναγνώρισης τους.
Πώς αυτά αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για την υγεία μας?
Ασκήσεις & τεχνικές για την ισορροπία τους.
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013
από τις 12:00μμ ως 15:00
Βήμα Υγείας, Εγνατία 119 στον 1ο όροφο
Τιμή κατά άτομο 10 ευρώ
Επικοινωνία & δηλώσεις συμμετοχής zefira21@gmail.com

( σεμινάρια )