Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ποια είναι η 6η αίσθηση !!!


Αντί προλόγου για το κείμενο που ακολουθεί.


Ο μυς είναι η ανατομική δομή που παράγει κίνηση ή δύναμη ως απάντηση σε ένα φυσιολογικό ερέθισμα.
Η μύηση είναι η ανατομική δομή που παράγει τη σωστή κίνηση και δύναμη στο ερέθισμα της αγάπης ως ενέργεια, ως αίσθηση και όχι ως συναίσθημα.
Το συναίσθημα είναι ένα χαρακτηριστικό του εγωιστικού δρόμου, το οποίο συναίσθημα πάντα έχει δύο πλευρές, δηλαδή έχει μέσα του και τον πόνο.
Άρα η λέξη μύηση και η λέξη αγάπη στην πραγματικότητα είναι η μύηση = δύναμη που σε οδηγεί στο σωστό ερέθισμα της ενέργειας- αίσθησης της αγάπης.
Η λέξη μύηση έχει παρεξηγηθεί γιατί η χρήση της έχει συνδεθεί και με την άλλη μεριά.
Όμως καμία λέξη δεν μπορεί να βλάψει, αυτό που μπορεί να βλάψει είναι η λάθος χρήση της και λάθος έννοιά της.


Η έβδομη ακτίνα στον μυημένο Πνευματικό:
α) θα δώσει υπόσταση πάνω στο νοητικό πεδίο σε μια πολύ διαδεδομένη και αναγνωρισμένη σχέση μεταξύ ψυχής + νου.
β) θα προετοιμάσει τον μυημένο Πνευματικό για το επόμενο στάδιο της δευτέρας Παρουσίας.
γ) θα είναι έτοιμος πάνω στο φυσικό πεδίο ( δικό του + του πλανήτη) να εγκαταστήσει τα νέα δεδομένα για υπηρεσία, να αρχίσει να εξασκείται με απόλυτη επίγνωση- ταπεινότητα ( κυρίως) στα στοιχεία της 6ης αίσθησης Αγάπη και να παρουσιάσει στους ανθρώπους το πρώτο στάδιο της αληθινά δημιουργικής ζωής μέσα από πράξεις. Κανένας λόγος δεν έχει αξία όταν παραμένει λόγος. Μόνο οι πράξεις μετράνε για τον μυημένο Πνευματικό. Να φαίνεται και να είναι Λόγος + πράξη = ένα και το αυτό. 

Η έβδομη ακτίνα όταν ο μυημένος Πνευματικός θα είναι έτοιμος μέσα από τεχνική ( αυτή η τεχνική είναι όλη η διαδρομή της αυτό-γνώσης ) θα του οργανώσει την ύπαρξη του για Πάντα και μέσα από την επίφυση – υπόφυση οι ενέργειές του θα γεννήσουν τον Ιησού.
Δηλαδή ο μυημένος πια θα αποκτήσει και τις τρεις ενέργειες και θα καταλήξει να είναι Μία.

Όταν η έβδομη ακτίνα αρχίσει και δονείται και εργάζεται με τον μυημένο πια Πνευματικό θα τον καθιστά ικανό να εκδηλώσει μια αναπτυσσόμενη αίσθηση τάξεως και οργανώσεως έτσι ώστε να εκφράζει συνειδητά όλο και περισσότερο την επιθυμία να βοηθά όλο και περισσότερους ανθρώπους. 
( έσσεται Ήμαρ ) 

Δωροθέα