Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Λευκή Αγωγή- Μαγεία- Οι 7 κλείδες τις ανέλιξης

Τα 4 κλειδιά λέξεις που είδαμε στα προηγούμενα κείμενα το Θέλειν το οποίο είναι προνόμιο του Πνεύματος, το Γιγνώσκειν το οποίο είναι ο ρόλος της ψυχής, το Τολμάν είναι το καθήκον ( καθ-οίκον* ) της προσωπικότητας, το Σιωπάν είναι η απόληξη μετά την αλληλεπίδραση με την ψυχή δηλαδή μετά το γιγνώσκειν, γιατί χωρίς αυτή τη δόνηση αυτού του κλειδιού σιωπή δεν μπορεί να υπάρξει.


 *Καθ-Οίκον το οποίο το έγραψα έτσι γιατί μας κατατάσσει καθ εικόνα και ομοίωση του Πατέρα μας  και θέτει μέσα στον Οίκο μας- σώμα μας την ενέργειά Του.

Αυτά τα κλειδιά μετά την απόκτησή τους θα εναρμονιστούν με τις 7 κλείδες, οι οποίες πρέπει να μελετηθούν μαζί με τα 4 κλειδιά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα Ανώτερο αποτέλεσμα.
Η πρώτη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι να αναφέρουμε τις κλείδες αυτές και σε παρακάτω κείμενα θα τις αναλύσουμε μαζί με τα 4 κλειδιά. 
Η πρώτη κλείδα είναι Οι Δυνάμεις ας συναντηθούν. Ας ανέλθουν στον μυστικό Τόπο και από την υψηλή εκείνη περιοχή η ψυχή ας ατενίσει πάνω σε έναν κόσμο κατεστραμμένο. Τότε δύνεται ένα επιπλέον κλειδί που λέγεται : «Διαρκώ ακόμη»! 

Η δεύτερη κλείδα είναι Όλη η ζωή ας αποσυρθεί και έτσι ας μπει στην καρδιά της Θείας Αγάπης. Τότε από αυτό το σημείο της αισθαντικής ζωής, η ψυχή ας αντιληφθεί τη συνείδηση του Θεού. Το επιπλέον κλειδί είναι «Τίποτε δεν υπάρχει εκτός από ΕΜΕ»!
Η Τρίτη κλείδα είναι : ο Στρατός του Κυρίου, που ανταποκρίνεται στη λέξη ας καταπαύσει τη δραστηριότητά του. Η γνώση ας σημειώσει Σοφία. Η ψυχή ας πραγματοποιήσει το ένα στα Πολλά και το επιπλέον κλειδί είναι «είμαι ο Εργάτης και το Έργο, ο Ένας που Είναι»!
Η τέταρτη κλείδα Η εξωτερική δόξα ας παρέλθει και το κάλλος του εσωτερικού Φωτός ας αποκαλύψει τον Έναν.  Η παραφωνία ας παραχωρήσει τη θέση της στην αρμονία και από το κέντρο του κρυμμένου Φωτός, η ψυχή ας μιλήσει. Το επιπλέον κλειδί είναι «το κάλλος και η δόξα δεν Με συγκαλύπτουν Έχω αποκαλυφθεί Εγώ ΕΙΜΙ»!
Η Πέμπτη κλείδα Οι τρεις μορφές της ηλεκτρικής Ενέργειάς ας ανέλθουν στον τόπο της  δυνάμεως. Οι δυνάμεις της κεφαλής και της καρδιάς και όλες οι κατώτερες όψεις ας συγχωνευτούν. Το επιπλέον κλειδί « έχω κυριαρχήσει την ενέργεια γιατί είμαι η ίδια η ενέργεια»!
Η έκτη κλείδα Όλη η επιθυμία ας σταματήσει. Η έφεση ας πάψη. Η αναζήτηση ας τελειώσει, η ψυχή ας αντιληφθεί πως έχει φτάσει  στο σκοπό. Το επιπλέον κλειδί « Είμαι ο αναζητητής και το αναζητούμενο- Αναπαύομαι »!  

Η έβδομη κλείδα Οι οικοδόμοι ας σταματήσουν το έργο τους ο Ναός έχει συμπληρωθεί. Η ψυχή ας ανέλθει στην κληρονομία της και από τον Ιερό Τόπο ας προστάξει κάθε έργο να σταματήσει. Το επιπλέον κλειδί «Τίποτε άλλο δεν μένει εκτός από το ΕΜΕ»!
Όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν δύσκολα και δυσνόητα και πραγματικά είναι για τον μη εκπαιδευμένο Πνευματικό δάσκαλο. Είναι δρόμοι της ψυχικής ανέλιξης οι οποίοι παρουσιάζονται όταν έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα τις κάθαρσης. Αυτοί που είναι έτοιμοι σίγουρα μπορούν να καταλάβουν αυτές τις 7 κλείδες, τις οποίες θα μπούμε μία μία να τις αναλύσουμε, να τις διασπάσουμε και να τις αναπτύξουμε για να έχετε όλοι σας τα βήματα που οδηγούν στον Ναό.
Το σίγουρο είναι πώς μέχρι τώρα έχουμε τα 4 κλειδιά + τις 7 κλείδες μας κάνουν = 11 είναι το πρώτο 11 τις ανώτερης εκπαίδευσης για να πάμε στην τελική εκπαίδευση του 33.
Όπου οι εφτά κλείδες μας δίνουν 7 κλειδιά τα οποία θα τα αναλύσουμε κι αυτά αναζητώντας το επόμενο 4 για να δημιουργήσουμε νέο 11ρι.
Η διαδρομή όπως καταλαβαίνουμε είναι απόλυτα γοητευτική!!!

( αποκαλύπτω) 

Δωροθέα + Αλίκη Μπέιλη