Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Η ανάφλεξη της Αγάπης με το Άγιο Φως

Όλα όσα βρίσκονται έξω από σένα ίσως να θέλουν δύναμη.
Όλα όσα βρίσκονται μέσα σου δεν θέλουν δύναμη για να δημιουργηθούν απλώς Πίστη και Θέληση.
Η Ανάσταση θα είναι γεγονός όταν το επιλέξεις.


Επέλεξε να αναζητήσεις τον Ιησού μέσα σου και τότε παντού θα βλέπεις ευλογίες. Η Ανάσταση είναι επιλογή και όχι τυχαίο γεγονός.
Ο Ιησούς την επέλεξε μέσα από έναν μακρύ δρόμο αυτογνωσίας, με πράξεις αγάπης, με τη μετάδοση του Λόγου του Πατέρα, με το να μας διδάξει τον τρόπο της Πίστης.
Ο κάθε άνθρωπος έχει εκεί μέσα στην καρδιά του το Φως το Άγιο, το Πνεύμα Του Πατέρα τη στιγμή που το μυαλό θα ταπεινωθεί και θα δώσει τη θέση του στην καρδιά τότε η ανάφλεξη της Αγάπης με το Άγιο Φως θα θεραπεύσει κάθε μας πληγή και θα μας δώσει την Ανάσταση.

Δύσκολο δεν είναι τίποτε για τον άνθρωπο!

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Καλή Ανάσταση !!!

Δωροθέα