Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ο Θεός και το σύστημα …

Οι θρησκείες είναι ανθρώπινες δημιουργίες. Είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να δημιουργούν έχθρα και όχι αγάπη. 


Καμιά φορά κάνουμε εμείς οι άνθρωποι λες και μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες, όταν τείνουμε να συγκρίνουμε τη μία θρησκεία με την άλλη. Δηλαδή η κάθε θρησκεία βλέπει άλλο ουρανό από αυτόν που βλέπω εγώ που είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη ? Βλέπουν άλλη θάλασσα? Όχι φυσικά τα ίδια πράγματα βλέπουμε κάτω από τον ίδιο ουρανό βρισκόμαστε όλοι.
Πώς φτάσαμε να χωριστούμε αντί να ενωθούμε ? Πώς είναι δυνατόν να προωθούμε διαδρομές χωριστότητας έχθρας και μάχης στο βωμό τίνος ? Της Πίστης ? Αυτό όλο μήπως είναι λίγο ειρωνεία ? Να τσακωνόμαστε στο όνομα της Αγάπης- Θεό για ποιος Θεός είναι καλύτερος? 

Πότε θα σταματήσουμε άραγε όλο αυτό το παιχνίδι εξουσίας, χειραγώγησης και τρόμου στο βωμό δήθεν του Θεού ? Σε καμία θρησκεία δεν λέει ο Θεός της, να χωριστούμε αλλά να ενωθούμε. Σε κάθε θρησκεία ο δρόμος της αγάπης είναι κοινός. Σε κάθε θρησκεία η εσωτερική αναζήτηση είναι αυτή που έχει το νόημα και το να μην κρίνουμε.
Για να μπορέσουμε δε,  να έχουμε άποψη για κάτι πρώτα πρέπει να το αναζητήσουμε σε βάθος, να το ψάξουμε, να κάνουμε έρευνα. Έρευνα σημαίνει να δω σε βάθος τι πιστεύω και γιατί. Ποια η διαφορά αυτού που πιστεύω εγώ με του δίπλα. Γιατί δεν αναζητώ τα κοινά σημεία ?
Αυτός που έχει ερευνήσει σε βάθος κάθε δρόμο θρησκευτικό σταματάει να είναι δογματικός ο ίδιος και φυσικά δεν πιστεύει επειδή κάποιος του το είπε. Αλλά επειδή μέσα από την έρευνα απόκτησε την ουσία της Πίστης σε ολοκληρωτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο δόγματος και κάποιες φορές σε μορφή οπαδού !!!

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Δωροθέα