Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Το DNA του πλανήτη θα αλλάξει από την Πνευματικότητα.

Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά τι ενσωμάτωνε με τις ιδέες Του, σκέψεις Του, πράξεις Του. Ενσωμάτωνε το καλό, το αγαθό, το σωστό. Δεν είχε 


δεύτερες σκέψεις να τον βασανίζουν μέσα από το υποσυνείδητο. Κάτι που σε μας τους ανθρώπους γίνεται μόνο του κάποιες φορές. Δηλαδή να σκεφτόμαστε άλλα, να λέμε άλλα και να πράττουμε άλλα. Όλο αυτό σαφώς και δεν ταιριάζει στον Πνευματικό. Ο Πνευματικός πρέπει να δημιουργήσει την Αγία Τριάδα στο λόγο του, σκέψη του και πράξη του. Αυτές οι τρεις διαδρομές να είναι ισάξιες με τον Λόγο Του Ιησού, του Πατέρα για την βελτίωση του Πλανήτη. 

Κάθε ζηλωτής που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και τη Δημιουργό ενέργεια θα πρέπει να φτάσει στο σημείο να παραδεχτεί όλες τις μορφές- σκέψεις που έχει ή είχε κάνει. Να τις εκφράσει μέσα από τον γραπτό λόγο σε ένα τετράδιο και μετά να αλλάξει τη δομή κάθε σκέψης. Αυτή η διεργασία αν μπει σε εφαρμογή με υπομονή και σύνεση θα μας πηγαίνει ένα ταξίδι προς τα πίσω στο χρόνο και θα αρχίσουν να έρχονται σκέψεις μέσα από την αποθήκη του υποσυνείδητου ξεχασμένες. Όσο καταγράφουμε τις σκέψεις αυτές, θα αρχίσουμε να τους αλλάζουμε τη δομή τους με δρόμο την αβλάβεια. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να περάσει στο σήμερα και σκέψεις που γίνονται σχεδόν «αυθόρμητα» να σταματήσουν να υπάρχουν. Μέσα από προσευχή ζητάμε συγνώμη και συγχώρεση ταυτόχρονα για όλες τις σκέψεις που κάναμε είτε για τη ζωή, είτε για ανθρώπους, είτε για μας. Όταν λέμε σκέψεις εννοούμε αρνητικές, εκδικητικές, κριτικές και φυσικά αναζητούμε ποια συναισθήματα τις συνόδευαν για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα καθαρό υποσυνείδητο.
Με αυτόν τον τρόπο ο ζηλωτής θα αλλάξει τη δική του Δομή, θα την κάνει σύμμετρη με τη Δημιουργό Δομή, αφού θα καθαρίσει από τις πολύ μικρές μέχρι τις πολύ μεγάλες σκέψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψει ο ερευνητής τα «κατάλοιπα» του υποσυνείδητου οπότε θα καταλάβει κάτω από ποιες συνθήκες κάνει σκέψεις αρνητικού περιεχομένου. 

Αυτό θα περάσει στο DNA του πλανήτη με υπομονή- επιμονή- αγάπη.
Το DNA του πλανήτη τώρα θα αλλάξει όπως και να έχουν τα πράγματα για να περάσει στην αβλάβεια, με όσους έχουν προλάβει να κάνουν την κάθαρση στον εαυτό τους.

Απόλυτη προστασία θα έχουν μόνο όσοι θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού, τον Μανδύα και τον Φοίνικα.   

ετικέτα ( αποκαλύπτω ) 

Δωροθέα