Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Μια επαφή με τις Ανώτερες Δυνάμεις

                     
Τι είναι και πως ενεργούν
Τα Σεραφείμ, τα Χερουβίμ και οι Θρόνοι -> ενεργούν ως Ουράνιο Συμβούλιο και αποδίδουν λατρεία γύρω από τον Θρόνο Του Θεού.


Εξουσίες, Αρετές και Δυνάμεις -> Κυβερνούν τη λειτουργία του Κόσμου.
Αρχές, Αρχάγγελοι και Άγγελοι -> ενεργούν ως φύλακες της Ανθρωπότητας.

Τέσσερις παράγοντες καθορίζουν αν θα έχουμε μία επαφή «πρόσωπο» με πρόσωπο με τους Αγγέλους μας : 

  •     Η επαφή να είναι μέρος του Σχεδίου του Θεού.
  •     Πρέπει να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι είναι και τι κάνουν οι Άγγελοι, καθώς και το τι θέλουν και τι δε θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν.
  •      Τα κίνητρά μας γι αυτή την επιδίωξη της συνάντησης να είναι αγνά.
  •   Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μία τέτοια συνάντηση.


Βασικά χαρακτηριστικά των Αγγελικών εμπειριών είναι τα εξής: 


  •      Το μήνυμά τους μας αφήνει σιγουριά και ποτέ ανησυχία.
  •       Οι Άγγελοι δεν προσπαθούν να μας αναγκάσουν να κάνουμε οτιδήποτε.
  •       Οι Άγγελοι δεν μας προκαλούν σύγχυση.
  •       Τα Αγγελικά μηνύματα είναι σχεδιασμένα ώστε να μας αφήνουν ελευθερία εκλογής.
  •        Μία Αγγελική συνάντηση μας αλλάζει προς το καλύτερο.


ετικέτα ( Πνευματικότητα ) 
Dr. Bruce Goldberg
Η Θεραπεία της Ψυχής εκδόσεις Αλκυών.