Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η ενεργοποίηση του Λάμβδα = Στολή του Φωτός

Το Ιερό γράμμα Λάμβδα – Λόγος – Λέξη – Λαμπρός – Λας διαδρομές οντότητες γεμάτες από Φως, γιατί κάθε Λόγος είναι μία οντότητα, μία υπόσταση και μετατρέπεται σε στάση. Η στάση αυτή ανάλογα με την χρήση του Λόγου είτε θα γίνει Ανά- σταση είτε από- σταση. Η επιλογή είναι πάντα στα «χέρια» του Φωτεινού εργάτη.


Το γράμμα αυτό συνδέεται με τον Λόγο, που Λόγος είναι οντότητα, ύπαρξη. Από τον Ιερό Λόγο γεννήθηκαν όλα. Το Σύμπαν είναι ο Λόγος, ο Θεός είναι ο Λόγος, η αυθεντικότητα και η φυσικότητα είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι δεμένος με το Λας= Φως. Το Λας είναι η δεύτερη συλλαβή από την Ελ-λάς.
Η αποθήκη του μυαλού λιμνάζει τον Λόγο, ο Λόγος έγινε σκέψη και η σκέψη που λιμνάζει και δεν κινείται μέσα από την επανάληψη δεν έχει καμία οντότητα. Η σκέψη που ακολουθεί τον Λόγο σημαίνει πως έχει διάθεση μέσα από την Λογική= μαθηματικά να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. 

Ένας λόγος – σκέψη που μένει μόνος του στην αποθήκη του μυαλού και δεν έχει έξοδο τότε δεν αναπτύσσει τον εγκέφαλο του ανθρώπου, αλλά τον κρατά σε στασιμότητα.
Ένας Λόγος για να αποκτήσει κίνηση, δομή, υπόσταση γράφεται, αναγνώσετε και ύστερα γίνεται παραγωγικός και δημιουργικός.
Η λογική διαδρομή του εγκεφάλου και των σκέψεων υπάρχουν μόνο όταν καταφέρουμε να οδηγήσουμε τις λέξεις μέσα από την Δόνηση του Σύμπαντος Λόγου. Μέσα δηλαδή από τους 7 Νόμους του Σύμπαντος.
Τίποτε στο Σύμπαν δεν λειτουργεί χωρίς λογική δομή και υποδομή, αυθαιρεσία δεν υπάρχει, παρά μόνο αρμονία.
Η αυθαιρεσία δομείτε μόνο μέσα από την διπλή υπόσταση, που κατατάσσει τις σκέψεις μέσα από την γήινη υπόστασή τους σε θετικές και αρνητικές. Σκέψεις που συνήθως αποφεύγουμε να πούμε είναι αυτές που έχουν μέσα τους το εγώ και την χαμηλή δόνηση του μυαλού. Το μυαλό επειδή έχει γειωθεί τόσο πολύ μέσα από τις τόσο χαμηλές δονήσεις μας, με μόνο μας οδηγό την ύλη, αλλά όχι την Πνευματική Ανάπτυξη , γεννά και δημιουργεί σκέψεις οι οποίες είναι ασύμμετρες με το Σύμπαν, τους Νόμους του αλλά κυρίως με αυτό το τόσο σπουδαία δονητικό Λ. 

Το σύμβολο του Λάμδα είναι η πρώτη προστασία στον μύστη. Το τοποθετεί επάνω του για να αποκτήσει την δομή της Πυραμίδας που θα τον ενώσει με την Ουράνια Πηγή Του, την οντότητά του την αυθεντική. Δηλαδή με τον Ανώτερό του Εαυτό.
Λάμβδα = Λάμψη Απόλλωνα μυεί βάση διάφανου Ανθρώπου.
Που σημαίνει ότι μέσα από το Λάμβδα αποκτάμε την υποδομή για την βάση της διαφάνειας. Η διαφάνεια θα μας κάνει να είμαστε Φωτεινοί και Ορατοί από το Σύμπαν. Τότε όλη η σκοτεινιά μας από το εγώ και την γήινη περιβολή μας φτάνει στο τέλος. Το Λάμβδα είναι η αρχική μορφή του ένστολου μαχητή του Φωτός.

ετικέτα ( Έσσεται Ήμαρ ) 

Δωροθέα