Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Υδροχοϊκός Νους : η ενέργεια του Σκορπιού.

Η πλάνη δεν μπορεί να με κρατήσει. Είμαι το πουλί που πετά με τέλεια ελευθερία.


Η ενέργεια του σκορπιού οδηγεί τον μαθητευόμενο πνευματικό στην επίγνωση αλλά και στην έννοια της ελευθερίας.
Η αγάπη είναι ελευθερία και η ελευθερία αγάπη. Η ελευθερία δεν έχει κανένα όριο και καμία δέσμευση. Ο Θεός δεν έχει κανένα όριο είναι άπειρος και είναι Παντού. Το είναι παντού σημαίνει ότι γνωρίζει απόλυτα τι ποσότητα θα εκρέει και που. Έτσι και η ενέργεια του Σκορπιού, μας οδηγεί μέσα από τη  στάση επίγνωση να ξέρουμε πόση ενέργεια θα διοχετεύσουμε και που, χωρίς τον κίνδυνο να χάσουμε εμείς το ελάχιστο της δικής μας ενέργειας.
Ο μαθητευόμενος αφού έχει γνωρίσει από κοντά τα στοιχεία του Ταύρου αλλά και του Λέοντα τότε εύλογα περνά στο επόμενο βήμα του Σκορπιού. 

Ο Σκορπιός αναγνωρίζει αυτόματα την πλάνη και το ψέμα σε κάθε κατάσταση και μπορεί να χειρίζεται το κάθε τι μέσα από την σοφία της επίγνωσης που τον ορίζει.
Ανακαλύπτει τότε τα υπέροχα Φτερά της Ψυχής του και αρχίζουν οι ενθυμίσεις από την Αγγελική του μορφή. Αυτή τη μορφή την τάσσει υπέρ της Αποστολής του, που δεν είναι άλλη από το Ανώτερο Καλό του συνόλου.
Η ελευθερία που πρεσβεύει η ενέργεια του Σκορπιού είναι αυτή που θα οδηγήσει τον μαθητευόμενο στο τελικό στάδιο του Υδροχόου.
Η εποχή του Υδροχόου πια είναι γεγονός και καταλαβαίνουν τη δόνησή της όλοι όσοι γνωρίζουν. Ο Υδροχοϊκός Νους αυτή τη στιγμή περνάει σε κάθε άνθρωπο. Διάκριση δεν υπάρχει. Η ενέργεια αυτή θα αναπτυχθεί στο απόλυτό της οπότε δεν γίνεται να μείνει κανένας χωρίς να έχει τη γνώση μέσα του.

Την ενέργεια του Υδροχόου θα την δούμε σε επόμενο κείμενο.

Συνέχεια από τα κείμενα 49 50, 51 

Ετικέτα ( Φοίνικας ) 

Δωροθέα