Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ο εκφυλισμός είναι μία μορφή εσωτερικού εμφύλιου πολέμου.

Όταν ένας άνθρωπος εκφυλίζεται στο βωμό της αλαζονείας του, τότε δεν γίνεται να έχει καμία επικοινωνία με καμία Ουράνια Οντότητα. Με το υποσυνείδητό του επικοινωνεί. Γιατί έχει ανάγκη από την έπαρσή του να δείξει ότι είναι κάτι.


Μα μην προσπαθείς να είσαι κάτι. Είσαι. Απλώς για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις, θέλεις καθαρή καρδιά και γεμάτη από αγάπη. Τα πάθη, η αλαζονεία και η έπαρση είναι μονωτικές ουσίες που δεν επικοινωνούν με τίποτε.
Ο Πνευματικός άνθρωπος δεν γίνεται να είναι και νευρωτικός, γιατί τότε δεν είναι πνευματικός, αλλά γεμάτος από τοξικότητα. Η τοξικότητα μας κρατά σε χαμηλές δονήσεις και σε χαμηλά επίπεδα.
Έτσι ακόμη και να υπήρχε κάποτε επικοινωνία, αυτή διακόπτεται από τις Ανώτερες Δυνάμεις γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση αλαζόνα και άνθρωπο με πάθη και εγώ. 

Οι Ανώτερες Δυνάμεις επικοινωνούν με καθαρές καρδιές που είναι γεμάτες από αποδοχή και κατανόηση. Η Πνευματικότητα και οι Ανώτερες Δυνάμεις είναι γεμάτες αποδοχή και δεν έχουν καμία σχέση με τον δογματισμό και τον φανατισμό.
Πνευματικότητα θα πει αγκαλιάζω, ενώνω, αποδέχομαι δηλαδή με μια λέξη Αγαπώ. Ότι άλλο απλώς δεν είναι πνευματικότητα. Όταν ένας άνθρωπος αγγίξει την Πνευματικότητα αυτόματα φεύγει από την σκληρή και απόμακρη διαδρομή του απομονώνω γιατί πολύ απλά γνωρίζει πως όλα είναι Ολότητα και ενότητα. Η Ολότητα και η ενότητα δεν συναντιούνται με την αξιολόγηση ούτε με την στρατολόγηση. Ο Θεός και Πατέρας μας, μας δίδαξε την αποδοχή και αφού εκείνος μας αποδέχεται για το είμαι μας, τότε εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και να αξιολογούμε κανένα Του παιδί.
Κάθε μορφή αξιολόγησης μας κρατά μακριά από την Πνευματικότητα. 

Η αναζήτηση λοιπόν η εσωτερική που οφείλει σιωπηλά να κάνει ο καθένας με τον εαυτό του είναι να αναζητά κάθε λεπτό αν είναι στον δρόμο της αβλάβειας και στον δρόμο του Θεού. Όσο ηρεμεί την εσωτερική του μάχη τόσο οι Ανώτερες Δυνάμεις θα επιλέγουν να επικοινωνούν μαζί του. Ποιες Δυνάμεις ? Ανάλογα με το σημείο ανέλιξης του αναζητητή ανάλογες Οντότητες θα του μιλούν με στόχο να τον εκπαιδεύσουν.

Ο κάθε Πνευματικός γνωρίζει απόλυτα αν και με τι επικοινωνεί. Δεν γίνεται κανένας Πνευματικός να κάνει μορφή διαγωνισμού. Γιατί τότε δεν είναι Πνευματικός αλλά δογματικός. 

ετικέτα ( έσσεται Ήμαρ ) 

Δωροθέα