Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Διδάσκω ή εκπαιδεύω. ?

Το διδάσκω πολλές φορές μετατρέπεται σε διατάζω. Διατάζω μέσα από το λόγο να κάνεις αυτό που λέω εγώ επειδή το λέω εγώ.
Ενώ το εκπαιδεύω έχει μέσα του την οδό του πράττω και μέσα από την πράξη μου δείχνω το πώς.

Δάσκαλοι που διδάσκουν απαιτούν από το κοινό τους να είναι στρατιώτες και να κάνουν ότι θέλουν οι δάσκαλοι. Οι οποίοι ξέχασαν από πού ξεκίνησαν και παράλληλα δεν θέλουν ελεύθερους νόες, αλλά υποταγμένους τυφλά στους δρόμους τους.
Οι πραγματικοί δάσκαλοι όμως είναι υπέρ της ελευθερίας δεν σου λένε τι να κάνεις αλλά μέσα από το βίωμά τους, μέσα από τις πράξεις τους σου δείχνουν το πώς. 

Ύστερα σου επιτρέπουν αυτό το πώς να το προσαρμόσεις μέσα από την δική σου οπτική γωνία, να ανακαλύψεις τα δικά σου μοναδικά φτερά και να πετάξεις σε δικούς σου ουρανούς, στις δικές σου αλήθειες για να γνωρίσεις κι εσύ τη μία αλήθεια τελικά.
Δάσκαλοι που έδωσαν το παράδειγμα μέσα από τις πράξεις τους και το βίωμά τους δεν είναι πολλοί στον δρόμο της Πνευματικής διαδρομής. Όμως σίγουρα ένας είναι γνωστός σε όλους. Ο Ιησούς Χριστός, δεν έλεγε, έπραττε και αυτό έκανε τη διαφορά.
Άρα η μέθοδος που μπορεί να δώσει σε κάποιον τον δρόμο προς την γνώση είναι η εκπαίδευση μέσα από την διαδρομή της πράξης.

ετικέτα ( ευημερία ) 

Δωροθέα