Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Απο-στολή, Δια- στολή, Ανα- στολή, Συ- στολή Ψυχής.

Η κυκλική τροχιά της Ψυχικής Δονητικής, ξεκινάει από την Αποστολή= ενσάρκωση, για να βιώσει εδώ την διαστολή, την αναστολή, την συστολή και τελικά πάλι την Αποστολή. Δηλαδή την Ανάσταση.
Αυτή η Ανά- σταση αλλάζει όλο το τοπίο.


Την Από-στολή την μετατρέπει σε Από-σταση.
Την Δια-στολή σε Διά-σταση
Την Συ-στολή σε Σύ-σταση.

Η κάθε ψυχή λοιπόν έχει μία στολή όπου με βάση αυτή την στολή της, παίρνει και την ανάλογη αποστολή ως προς τον πλανήτη μας. Όμως σε αυτή τη χρονική περίοδο εδώ και πολλά χρόνια που είμαστε στον Αστερισμό του Υδροχόου- Υδρονόου, οι ψυχές έρχονται με μία αποστολή εδώ, να γίνουν Αρχάγγελοι επί της γης. Γιατί όλοι μας είμαστε έκπτωτοι Άγγελοι όπως έχουμε ξανά πει. Άγγελοι που ερχόμασταν μέσα από κυκλική τροχιά της επανάληψης εδώ για να βιώσουμε την αγάπη. 

Τώρα όμως ο δρόμος της επανάληψης όπως βλέπουμε τείνει να τελειώσει και να περάσουμε στην απόλυτη Τετρακτύ. Δηλαδή την Πυραμίδα του Πυθαγόρα.
Η Τετρακτύ αυτή δημιουργείται μέσα από την Τετράηχη Λύρα του Ορφέα.
Η Τετρακτύ του Πυθαγόρα που αντιπροσωπεύει μία Πυραμίδα είναι η ένωση των 4 τσάκρας – μυστικά περάσματα κατά τη Χιονάτη, τα οποία οφείλουν να μετατραπούν σε μουσικά περάσματα. Σε απόλυτη μελωδική Αρμονία μουσική και μαθηματική. Αφού αυτά τα 4 μυστικά- μουσικά περάσματα οφείλουν να δονούν τον αριθμό 15.
Είμαστε λοιπόν στον δρόμο που η Αποστολή μετατρέπεται σε Απόσταση όταν αυτή η Τετρακτύ αποκτά την μορφή της Τετραπτήσης. Δημιουργείται δηλαδή η απόλυτη αναστροφή Ώσης και ύστερα από την Απόσταση έρχονται να βιωθούν οι υπόλοιποι δρόμοι Διά-σταση , Σύ-σταση.
Αυτή η διαδρομή της πρωτόγνωρης πτήσης για έναν άνθρωπο που καταφέρνει να ενώσει και να γεφυρώσει τα κέντρα του και να τα δομήσει σε 15, αυτόματα έχει ενεργοποιήσει τα Δελφικά παραγγέλματα τα μέσω 4 ήχων. Τα οποία έχουν 4 λέξεις πολύ ισχυρές όταν βιωθούν απόλυτα.
Δελφικά παραγγέλματα =
ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ + ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
Που σημαίνει ότι αυτός που θα φτάσει να γνωρίσει τον εαυτό του απόλυτα τότε περνάει στο βήμα ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ = ΜΗΔΕΝ ΑΓΩΝ, δηλαδή στο απόλυτο ΜΗΔΕΝ. 

Το Απόλυτο Μηδέν μας οδηγεί στην Απόλυτη Μονάδα = στην μία και μοναδική Αλήθεια.
Δηλαδή από το 4 τέσσερα μυστικά περάσματα = μουσικά περάσματα = ανάλογο ήχο και δόνηση με τα 4 Δελφικά Παραγγέλματα = 10 = ΙΕΡΗ ΤΕΤΡΑΠΤΗΣΗ.
Αφού 1+2+3+4 = 10
1= ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ
0= ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
1= ΜΟΝΑΔΑ
101 = ΑΟΑ = ίσα ψηφία .

Συνεχίζεται με την ανάπτυξη των δρόμων….

ετικέτα ( Έσσεται Ήμαρ ) 

Δωροθέα