Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Έρωτας πηγή της αναδημιουργίας

Θα απομονώσουμε το κομμάτι του έρωτα, από το κείμενο τα τρία δίκτυα του εγκεφάλου και τα 6 κέντρα, για να το δούμε μόνο του. Γιατί ο έρωτας από μόνος του είναι η Πηγή των Πάντων.


Ο έρωτας = ΕΡ- ΩΤΑ. Ώτα είναι τα αισθητήρια όργανα της ακοής μας. Η ακοή μας είναι δεμένη και με τα 6 μας κέντρα, αφού μέσω αυτής μεταφέρονται μέσα στο υποσυνείδητο μας οι πληροφορίες. Μέσα από τον ακουστικό μας πόρο ενεργοποιούνται οι ανάλογοι νευρώνες και έτσι επηρεάζονται οι νευροδιαβιβαστές μας επίφυση- υπόφυση.
Τα ώτα μας λοιπόν, κοινώς αφτιά μας, επηρεάζονται από τον αΕΡα το Ερ από τη λέξη έρωτας.
Ποιόν αέρα ? Μα φυσικά από τον λόγο. Ο λόγος δημιουργεί δονήσεις και οι δονήσεις επηρεάζουν τα κέντρα του εγκεφάλου μας.
Ο αέρας λοιπόν- λόγος που κάθε ένας από μας έχει στο περιβάλλον του είναι αυτός που θα καθορίσει και την ζωή του είτε προς την αναδημιουργία είτε όχι. Μέση οδό δεν υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι είτε είναι δημιουργοί μέσα από τον ΕΡ-ΩΤΑ είτε όχι. 

Το να βάλουμε στη ζωή μας έναν δρόμο ενός «αέρα» αγάπης, είναι το στοιχείο που όταν ενωθεί με τα ώτα μας, εμείς γινόμαστε δημιουργοί.  Η αγάπη αυτή βρίσκεται μέσα στην τόσο φυσική μας κίνηση που λέγεται ανάσα.
Η ανάσα μας λοιπόν, ο λόγος- αέρας και τα ώτα – αφτιά μας είναι τα στοιχεία που όταν ενεργοποιηθούν μέσα από την αληθινή μας υπόσταση μας οδηγούν στην αποΘέωση- στην από- θέση – στην από- σταση. Ποια θέση και ποια στάση ? Μα φυσικά της Ιερής μας κατάστασης και την ενεργοποίηση του Θείου Έρωτα. Δηλαδή ο αέρας μας – λόγος μετατρέπεται σε ΑΙΘΕΡΑΣ –Λόγος. Και έτσι αποκτάμε τον ΑΙΘΕΡΩΤΑ. Τότε οι αισθήσεις μας αποκτούν την κατάσταση της ΑΙΣΘΕΩΣΗΣ. Τότε η 6η αίσθηση, αυτή της αγάπης έχει ενωθεί με τον ΕΡΩΤΑ και εμείς αποκτάμε εδώ όλα τα Θεικά στοιχεία που τα ενεργοποιεί σε κάθε άνθρωπο Εκείνος και μόνο εκείνος.
Η Θεία Χάρη δημιουργεί μία μοναδική ΡΑΧΗ η οποία μέσα από την Άνοδο μας, μας τάσσει να είμαστε Απόστολοί του και έτσι ποιούμε ως δημιουργοί τον Λόγο- Αέρα Του δηλαδή τον Αιθέρα, που είναι το Θεϊκό στοιχείο. Το 5ο στοιχείο που λείπει σε κάθε άνθρωπο, αφού ο αέρας- λόγος του, είναι πάντα κατευθυνόμενος από το εγώ- σεξ και όχι από τον εαυτό- έρωτα.
Ο ΑΙΘΕΡΩΤΑΣ λοιπόν καταφέρνει να αναδομήσει τους νευρώνες του εγκεφάλου μας.

ετικέτα ( αποκαλύπτω ) 

Δωροθέα