Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Η προετοιμασία για το 1ο Κλειδί

«Αναζωπυρείν το χάρισμα του Θεού ο έστιν εν υμίν».         ( Β.Τιμ α’/6)


Να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που υπάρχει σε εσένα.  Το οποίο έχεις λάβει με την επί-θεσιν των ιδικών Μου χειρών.
Το οποίο εμείς το λαμβάνουμε από τα Χέρια του ίδιου του Θεού, αφού μέσα στον Ιερέα τη στιγμή της βάφτισης κατοικεί το Άγιο Πνεύμα.
Κατά τη διάρκεια της βάφτισης όλο το Αρχαγγελικό Τάγμα καλώς ορίζει την ψυχή στον θρόνο του Θεού. Άγγελοι- Άγιοι- Χερουβίμ- Σεραφείμ και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός πλαισιώνουν τον Ιερέα. Απλώς η δική μας η όραση δεν έχει τη δυνατότητα να απολαύσει όλη αυτή τη μεγαλειώδη στιγμή που χρίεται – στεφανώνεται ο εκλεκτός του Θεού. Μηδενίζει από κάθε αμαρτία και γίνεται Φωτεινός Απόστολος Εν Χριστώ στη γη.
Η προετοιμασία της ψυχής έτσι ώστε να περάσει στη ζωή της την κλιμακωτή σκάλα των 7 και να βιώσει εδώ το 8= άπειρη ενέργεια αγάπης – κίνηση Θεότητας στη γη. 

Η προετοιμασία λοιπόν γίνεται την 8η μέρα της γέννησης του βρέφους.
Την 8η μέρα το βρέφος = Βρες Φως προσάγεται εν τω Ναώ πατά της μαίας και ίσταται προ των πυλών του Ναού. Ο Ιερέας με το Επιτραχήλιον, του διαβάζει ευχή.
Μέσα από τον τράχηλο σπάζοντας τα ύδατα του πόνου με πόνο το παιδί έρχεται να κατοικήσει στη γη, εμείς λοιπόν αντί για παιδί = παιδεύω ή παιδεύομαι και αντί για μωρό= μωρός – ηλίθιος κατά το λεξικό, επιλέγουμε να το ορίσουμε ως Βρες Φως. Αφού ύστερα από αυτό θα κατοικίσει στη γη εν ειρήνη Ιησού Χριστού απαλλαγμένο από όλα του τα ψυχικά βάρη.
Ο Ιερέας ύστερα από την ευχή σφραγίζει το Βρες Φως στο μέτωπο, στο στόμα και στο στομάχι και διαβάζει άλλη ευχή. 

Ύστερα μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου σταυρώνει το Βρες Φως και ζητά από την Παναγία να φωτίζει πάντα τον δρόμο του. Να υπάρχει πάντα στη ζωή του ο Φωτοδότης Ήλιος. Να δεχτεί στην αγκαλιά Της αυτό και να ελευθερώσει την ψυχή του, να του χαρίσει την Ανάσταση.  
Συνεχίζεται…

ετικέτες ( 1ο μυστικό πέρασμα & Πνευματικότητα ) 

Δωροθέα