Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Η Αρχή της ΤαπείνΩσης από τον Γέροντα Σιλουανό.

Ο Γέροντας Σιλουανός αναφέρει ότι στον ταπεινό άνθρωπο ο Κύριος από αγάπη μπορεί να του αποκαλύψει όλα τα Μυστήρια και να τον απαλλάξει από όλα τα μαρτύρια.


Καρπός της ταπείνωσης είναι η επιθυμία του ανθρώπου να κατηγορεί τον εαυτό του, να χαίρεται με τις ύβρεις και να στεναχωριέται με τους επαίνους. Και αυτό αποτελεί κατά τον Σιλουανό την αρχή της Ταπείνωσης.
Όταν η ψυχή γνωρίσει εν Αγίο Πνεύματι τον Κύριο, τότε βλέπει τον εαυτό της σαν τελευταίο απ’ όλους.
Και αν έχεις νηστεία και αν έχεις προσευχή και αν έχεις ελεημοσύνη και αν έχεις σωφροσύνη και ότι άλλο αγαθό συνάξεις χωρίς την ταπεινοφροσύνη σκορπίζονται και χάνονται όλα.  

Μία υπερήφανη σωφροσύνη είναι άκαρπη και μία ταπείνωση ακάθαρτη εξωτερική ( εγωιστική) σχηματική είναι επικίνδυνη παγίδα, που αργά ή γρήγορα ή σύντομα θα φανερώσει και θα καταδικάσει τον σκηνοθέτη της.
Η εξωτερική ταπείνωση είναι ο τρόπος που μερικοί άνθρωποι λένε εύκολα, «ότι θέλεις εσύ» ενώ από μέσα τους κάνουν άλλες σκέψεις. Είναι ο τρόπος που κάποιοι αφήνουν περιθώριο στους άλλους, ενώ από μέσα τους σκέφτονται άλλα.
Εκείνος που έχει γνωρίσει την ταπείνωση κατά Θεό έχει άλλη γνώση και άλλη γεύση, αναφέρει ο Άγιος.
Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να ταπεινωθούμε είναι αν λησμονήσουμε τον εαυτό μας, για να πεθάνουμε εν Θεώ στη γη και έτσι θα σωθούμε στη γη, αλλά και στην μετά ζωή.
Η ταπείνωση είναι η βάση της Αγιοτητος. Η Ανώτερη Ταπείνωση είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο.

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Άγιος Σιλουανός + Δωροθέα