Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Κινητό, χωρίς κάρτα sim…

Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να κάνουν διάφορες λειτουργίες, χωρίς την κάρτα sim, δηλαδή την κάρτα που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με τους άλλους.


Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι για τον πιστό, η κάρτα sim, η οποία θα του δώσει του πιστού, ανάλογα με την χρήση της, την επικοινωνία με το Θείο.
Το Άγιο Πνεύμα, είναι ο παράκλητος που άφησε ο Ιησούς εδώ για μας, για να είναι ο μεσάζοντας δάσκαλός μας.
Έτσι μέσα από τον δρόμο της αναζήτησης μας για την Πνευματική κλίμακα, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα μας δώσει την επικοινωνία με τον Δάσκαλο Ιησού και ανάλογα τη μαθητεία- θητεία μας, θα μας οδηγήσει στην επικοινωνία μας με τον Θεό. 

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο «Δάσκαλος» που ανάλογα με το σημείο που βρισκόμαστε θα μας ενεργοποιήσει ανάλογους δρόμους μαθητείας- θητείας. Όσο εμείς περπατάμε τα μαθήματα και τις ασκήσεις που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα εμφανιστεί σε εμάς ο Ιησούς, ο οποίος πάλι Εκείνος θα αρχίσει να μας δίνει μαθήματα για την ψυχική μας ανάταση. Στη συνέχεια αυτής της «σχολικής» μας θητείας, ανάλογοι Άγιοι θα αναλάβουν το έργο της εκπαίδευσής μας και τέλος ο ίδιος ο Θεός θα γίνει ο μόνιμος οδηγός δάσκαλός μας.

Αναζητάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε στο «κινητό» - σώμα μας, την «sim κάρτα»- Άγιο Πνεύμα, για να αναζητήσουμε εμείς ύστερα πως θα ενεργοποιήσουμε την αρχή της μαθητείας- θητείας μας ως δόκιμοι Χριστιανοί. Γιατί όπως λέει και ο Απ. Παύλος στην επιστολή του στον Τιμόθεο, δεν είμαστε πια δούλοι του Θεού, αλλά δόκιμοι Απόστολοί Του.

ετικέτα ( τέχνη ζωής ) 

Δωροθέα