Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Η ένωση με τον Θεό.

Μεταξύ εμάς των ανθρώπων οφείλει να δημιουργηθεί ένα Δ= Δάσκαλος Ιησούς, ως προς τις σχέσεις μας και τις συμπεριφορές μας. Η μία γραμμή του Δ αφορά εμάς και η άλλη τον συνάνθρωπό μας. Η σχέση μας αν είναι κατά Θεώ, σμίγει τις δύο γραμμές και τις ενώνει και δομεί το Λ, δηλαδή τον Λόγο Του. Ενώ η οριζόντια γραμμή που ενώνει το Λ και το μετατρέπει σε Δ είναι το θέλημά Του στη γη.


Να ζούμε δηλαδή όλοι μας με οδηγό τον Δάσκαλό μας Ιησού.
Για να γίνει αυτό οφείλει ο καθένας μας να ενεργοποιήσει μέσα του το Ι δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Αφού ενεργοποιηθεί ο Ιησούς μέσα μας, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να κατοικεί μόνιμα μέσα μας.

Τότε ο Ιησούς μας διδάσκει με ποιο τρόπο να γείρουμε προς κάθε μας συνάνθρωπο, προς τον πλησίον μας. Να πλαγιάσουμε δηλαδή ταπεινά προς κάθε άνθρωπο, για να φτάσουμε έπειτα στο Δ= την ένωση μας με την προτροπή του δάσκαλου Ιησού στο : Αγαπάτε αλλήλους και στο αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτό. 

Τότε ο άνθρωπος που έφτασε σε αυτό το επίπεδο, με οδηγό το Ι= Ιησού να γίνει με τον συνάνθρωπό του Δ= Δομή Διδασκαλίας Ιησού, σταματά να είναι σταυρωμένος πάνω στο σταυρό του Εγώ και ενεργοποιεί το Χ= Χρίσμα και γίνεται Χριστός Λόγος Δασκάλου Ιησού. Τότε το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στον άνθρωπο αυτόν και όλο αυτό τον αλλάζει μια για πάντα και στα πάντα.

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Δωροθέα