Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Προσευχή για την Επίγνωση του Θεού.

Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν….
Άγιος ο Θεός….
Παναγία Τριάς….
Πάτερ Ημών…


 2 ΑΝΑΣΤΗΤΩ Θες, κα διασκορπισθτωσαν ο χθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν. 3 ς κλεπει καπνς, κλιπτωσαν· ς τκεται κηρς π προσπου πυρς, οτως πολονται  ο μαρτωλο π προσπου το Θεο. 4 κα ο δκαιοι εφρανθτωσαν, γαλλισθωσαν νπιον το Θεο, τερφθτωσαν ν εφροσν. 5 σατε τ Θε, ψλατε τ νματι ατο· δοποισατε τ πιβεβηκτι π δυσμν, Κριος νομα ατ, κα γαλλισθε νπιον ατο. 6 ταραχθσονται π προσπου ατο, το πατρς τν ρφανν κα κριτο τν χηρν· Θες ν τπ γίῳ ατο. 7 Θες κατοικζει μονοτρπους ν οκ ξγων πεπεδημνους ν νδρείᾳ, μοως τος παραπικρανοντας, τος κατοικοντας ν τφοις. 8 Θες, ν τ κπορεεσθα σε νπιον το λαο σου, ν τ διαβανειν σε ν τ ρμ. 9 γ σεσθη, κα γρ ο ορανο  σταξαν π προσπου το Θεο το Σιν, π προσπου το Θεο ᾿Ισραλ. 10 βροχν κοσιον φοριες, Θες, τ κληρονομίᾳ σου, κα σθνησε, σ δ κατηρτσω ατν. 11 τ ζῷά σου κατοικοσιν ν ατ· τομασας ν τ χρησττητ σου τ πτωχ, Θες. 12 Κριος δσει ρμα τος εαγγελιζομνοις δυνμει πολλ, 13 βασιλες τν δυνμεων το γαπητο, τ ραιτητι το οκου διελσθαι σκλα. 14 ἐὰν κοιμηθτε ν μσον τν κλρων, πτρυγες περιστερς περιηργυρωμναι, κα τ μετφρενα ατς ν χλωρτητι χρυσου. 15 ν τ διαστλλειν τν πουρνιον βασιλες π᾿ ατς, χιονωθσονται ν Σελμν. 16 ρος το Θεο, ρος πον, ρος τετυρωμνον, ρος πον. 17 νατ πολαμβνετε, ρη τετυρωμνα, τ ρος, εδκησεν Θες κατοικεν ν ατ; κα γρ Κριος κατασκηνσει ες τλος. 18 τ ρμα το Θεο μυριοπλσιον, χιλιδες εθηνοντων· Κριος ν ατος ν Σιν ν, ν τ γίῳ. 19 νβης ες ψος, χμαλτευσας αχμαλωσαν, λαβες δματα ν νθρποις, κα γρ πειθοντας το κατασκηνσαι. 20 Κριος Θες ελογητς, ελογητς Κριος μραν καθ᾿ μραν· κατευοδσαι μν Θες τν σωτηρων μν.  21 Θες μν, Θες το σζειν, κα το Κυρου Κυρου α διξοδοι το θαντου. 22 πλν Θες συνθλσει κεφαλς χθρν ατο, κορυφν τριχς διαπορευομνων ν πλημμελεαις ατν. 23 επε Κριος· κ Βασν πιστρψω, πιστρψω ν βυθος θαλσσης. 24 πως ν βαφ πος σου ν αματι, γλσσα τν κυνν σου ξ χθρν παρ᾿ ατο. 25 θεωρθησαν α πορεα σου, Θες, α πορεαι το Θεο μου το βασιλως το ν τ γίῳ. 26 προφθασαν ρχοντες χμενοι ψαλλντων ν μσ νεανδων τυμπανιστριν. 27 ν κκλησαις ελογετε τν Θεν, Κριον κ πηγν ᾿Ισραλ. 28 κε Βενιαμν νετερος ν κστσει, ρχοντες ᾿Ιοδα γεμνες ατν, ρχοντες Ζαβουλν, ρχοντες Νεφθαλεμ. 29 ντειλαι, Θες, τ δυνμει σου, δυνμωσον, Θες,  τοτο, κατειργσω ν μν. 30 π το ναο σου π Ιερουσαλμ σο οσουσι βασιλες δρα. 31 πιτμησον τος θηροις το καλμου· συναγωγ τν ταρων ν τας δαμλεσι τν λαν το γκλεισθναι τος δεδοκιμασμνους τ ργυρίῳ· διασκρπισον θνη τ τος πολμους θλοντα. 32 ξουσι πρσβεις ξ Αγπτου, Αθιοπα προφθσει χερα ατς τ Θε. 33 α βασιλεαι τς γς, σατε τ Θε, ψλατε τ Κυρίῳ. 34 ψλατε τ Θε τ πιβεβηκτι π τν ορανν το ορανο κατ νατολς· δο δσει τ φων ατο φωνν δυνμεως. 35 δτε δξαν τ Θε· π τν ᾿Ισραλ μεγαλοπρπεια ατο, κα δναμις ατο ν τας νεφλαις. 36 θαυμαστς Θες ν τος γοις ατο· Θες ᾿Ισραλ, ατς δσει δναμιν κα κραταωσιν τ λα ατο. ελογητς Θες.( ψαλμός 67 πηγή : http://www.apostoliki-diakonia.gr)
                                                 (Επιστολή Απόστολου Παύλου προς Εφεσίους Α/15,23)
Δι τοτο κγώ, κούσας τν καθ᾿ μς πίστιν ν τ Κυρί ησο κα τν γάπην τν ες πάντας τος γίους,
     ο παύομαι εχαριστν πρ μν μνείαν μν ποιούμενος π τν προσευχν μου,
     να Θες το Κυρίου μν ησο Χριστο, πατρ τς δόξης, δη μν πνεμα σοφίας κα ποκαλύψεως ν πιγνώσει ατο,
      πεφωτισμένους τος φθαλμος τς καρδίας μν, ες τ εδέναι μς τίς στιν λπς τς κλήσεως ατο, κα τίς πλοτος τς δόξης τς κληρονομίας ατο ν τος γίοις,
        κα τί τ περβάλλον μέγεθος τς δυνάμεως ατο ες μς τος πιστεύοντας κατ τν νέργειαν το κράτους τς σχύος ατο,
     ν νήργησεν ν τ Χριστ γείρας ατν κ νεκρν, κα κάθισεν ν δεξι ατο ν τος πουρανίοις
     περάνω πάσης ρχς κα ξουσίας κα δυνάμεως κα κυριότητος κα παντς νόματος νομαζομένου ο μόνον ν τ αἰῶνι τούτ, λλ κα ν τ μέλλοντι·
    κα πάντα πέταξεν π τος πόδας ατο, κα ατν δωκε κεφαλν πρ πάντα τ κκλησί,
     τις στ τ σμα ατο, τ πλήρωμα το τ πάντα ν πσι πληρουμένου. ( πηγή http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/10.%20Efes.htm )

( επιστολή Ιάκωβου Ε’)

1 γε νν ο πλοσιοι, κλασατε λολζοντες π τας ταλαιπωραις μν τας περχομναις·  2  πλοτος μν σσηπε κα τ μτια μν σητβρωτα γγονεν,  3  χρυσς μν κα ργυρος κατωται, κα ἰὸς ατν ες μαρτριον μν σται κα φγεται τς σρκας μν. ς πρ θησαυρσατε ν σχταις μραις.  4 δο μισθς τν ργατν τν μησντων τς χρας μν πεστερημνος φ' μν κρζει, κα α βοα τν θερισντων ες τ τα Κυρου Σαβαθ εσεληλθασιν.  5 τρυφσατε π τς γς κα σπαταλσατε, θρψατε τς καρδας μν ς ν μρ σφαγς.  6 κατεδικσατε, φονεσατε τν δκαιον· οκ ντιτσσεται μν. 
7 Μακροθυμσατε ον, δελφο, ως τς παρουσας το Κυρου. δο γεωργς κδχεται τν τμιον καρπν τς γς, μακροθυμν π' ατ ως λβ ετν πρϊμον κα ψιμον.  8 μακροθυμσατε κα μες, στηρξατε τς καρδας μν, τι παρουσα το Κυρου γγικε.  9 μ στενζετε κατ' λλλων, δελφο, να μ κριθτε· δο κριτς πρ τν θυρν στηκεν.  10 πδειγμα λβετε, δελφο μου, τς κακοπαθεας κα τς μακροθυμας τος προφτας, ο λλησαν τ νματι Κυρου.  11 δο μακαρζομεν τος πομνοντας· τν πομονν ᾿Ιβ κοσατε, κα τ τλος Κυρου εδετε, τι πολσπλαγχνς στιν Κριος κα οκτρμων.  12 Πρ πντων δ, δελφο μου, μ μνετε μτε τν ορανν μτε τν γν μτε λλον τιν ρκον· τω δ μν τ να να, κα τ ο ο, να μ ες πκρισιν πσητε. 13 Κακοπαθε τις ν μν; προσευχσθω· εθυμε τις; ψαλλτω.  14 σθενε τις ν μν; προσκαλεσσθω τος πρεσβυτρους τς κκλησας, κα προσευξσθωσαν π' ατν λεψαντες ατν λαίῳ ν τ νματι το Κυρου·  15 κα εχ τς πστεως σσει τν κμνοντα, κα γερε ατν Κριος· κν μαρτας πεποιηκς, φεθσεται ατ. 16 ξομολογεσθε λλλοις τ παραπτματα, κα εχεσθε πρ λλλων, πως αθτε· πολ σχει δησις δικαου νεργουμνη.  17 ᾿Ηλας νθρωπος ν μοιοπαθς μν, κα προσευχ προσηξατο το μ βρξαι, κα οκ βρεξεν π τς γς νιαυτος τρες κα μνας ξ·  18 κα πλιν προσηξατο, κα ορανς ετν δωκε κα γ βλστησε τν καρπν ατς. 19 ᾿Αδελφο, ἐάν τις ν μν πλανηθ π τς ληθεας, κα πιστρψ τις ατν, 20 γινωσκτω τι πιστρψας μαρτωλν κ πλνης δο ατο σσει ψυχν κ θαντου κα καλψει πλθος μαρτιν. 

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ετικέτα ( πνευματικότητα ) 

Δωροθέα