Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ένα μήνυμα από το ελληνικό αλφάβητο.

Α- νθρωπε
Β-ασιλιάς
Γ-εννήθηκες.


Δ-εν
Έ-χεις
Ζ-ωή 
Η-ρεμη
Θ- εϊκή
Ι- ησού
Κ- αθώς
Λ- ειτουργείς
Μ- όνο
Ν- ους,

Ξ- έρεις
Ό- τι
Π- ήρες
Ρ- οή .

Σ- τάσου
Τ- ώρα
Υ- πάρχει
Φ- ως
Χ- ριστού
Ψ- υχής
Ω- φέλεια.

Άνθρωπε Βασιλιάς γεννήθηκες. Δεν έχεις ζωή ήρεμη, Θεϊκή, Ιησού. Καθώς λειτουργείς, μόνο νους. Ξέρεις ότι πήρες ροή. Στάσου τώρα! Υπάρχει Φως Χριστού, Ψυχής Ωφέλεια.

ετικέτα ( αποκαλύπτω ) 

Δωροθέα