Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη.

Μία σαφέστατη φράση.
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, αυτοί χορτασθήσονται. Η οποία φράση συνδέεται απόλυτα και με το σημείο που λέει ο Κύριος μας, αυτοί που θα χτυπήσουν θα τους ανοίξει, αυτοί που θα ζητήσουν θα τους δώσει.
Ποιοι όμως, πώς και τι να ζητήσουν ?


Οι δίκαιοι.
Τι είναι ο δίκαιος ? Όχι για τους ανθρώπους, αλλά για τον Θεό.
Ο Θεός αγαπά την δικαιοσύνη. Και πως την εννοεί ?
Εννοεί λοιπόν πως για να κάνω προσευχή, αφού μου το λέει και ο ίδιος μέσα στο Πάτερ Ημών, οφείλω να έχω συγχωρέσει και να έχω αφήσει από την καρδιά μου όλους όσους ανθρώπους τους έχω «κρατημένα».
Να διψάμε και να πεινάμε για την δικαιοσύνη, λέει Εκείνος. Η πείνα και η δίψα είναι δύο εσωτερικοί σύμβουλοι οι οποίοι ενώνονται με τις αισθήσεις μας.
Οπότε για να κάνω προσευχή, δηλαδή να χτυπήσω και να ζητήσω στον Κύριο, πρώτα χρειάζεται να καθαρίσω την καρδιά μου. Να καθαρίσω την καρδιά μου θα πει από κομμάτια θυμού, οργής, κριτικής κλπ.
Να αναζητήσω ποιους κρατάω μέσα στην καρδιά μου με το αίσθημα της πίκρας και δεν τους έχω συγχωρέσει ?
Επίσης χρειάζεται να κάνω μία εκ βαθέων αναζήτηση ποιους, πότε και με ποιο τρόπο αδίκησα. Και να ζητήσω συγνώμη.
Να αναζητήσω συμπεριφορές που κάνω στη μέρα μου οι οποίες είναι άδικες. Κάθε πότε κρίνω, κατηγορώ, κατατάσσω, αξιολογώ.
Και αφού τα κάνω όλα αυτά, να αναζητήσω έναν Πνευματικό για να ξεκινήσω τη σταδιακή μου κάθαρση.
Και όσο περπατώ αυτό το μονοπάτι, τότε ο Κύριος ανοίγει σε μας την πόρτα της καρδιάς μας και μας γεμίζει με Φώτιση για να φτάσουμε σε όλα μας τα κομμάτια αδικίας.  
Η προσευχή μας λοιπόν ακούγεται ανάλογα με το πόσο η καρδιά μας είναι γεμάτη και από τι. Αν η καρδιά μας είναι γεμάτη από «σκουπίδια» αδικίας δικής μας ή από σκουπίδια «κρατάω και δεν συγχωρώ» θα έχει ανάλογη δόνηση «ακουστικής».
Καλό είναι να θυμάμαι πως όταν θέλω να κάνω προσευχή για μένα, να ρωτήσω τον εαυτό μου, «τι βάρη έχει η καρδιά μου»? Και μετά να ασχοληθώ με τον εαυτό μου για να τα αποκαλύψω και αυτή τη φορά να μην τα «καλύψω».

Να επιλέξω την ανδρεία = θάρρος να τα πω για να λυτρωθώ.

ετικέτα ( Πνευματικότητα ) 

Δωροθέα