Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Το σκοτάδι έχει μία πλασματική γοητεία.

Το σκοτάδι έχει μία πλασματική γοητεία, γιατί έχει την ιδιότητα να μας  παρουσιάζει το «φως» με διάφορα λαμπερά χρώματα. Έτσι το «φως» του σκοταδιού, αλλάζει χρώματα για να μας μαγνητίζει. Μας τάζει «λαγούς με πετραχήλια», μας γοητεύει γιατί μας θέλει οπαδούς του, μας θέλει δούλους του όταν εμείς βασιζόμαστε στις επιθυμίες της σάρκας.


Ενώ το πραγματικό Φως είναι τόσο φωτεινό και τόσο καθαρό που δεν έχει ανάγκη από χρώματα, καθώς όταν σε φωτίζει σε γεμίζει από εσωτερική θερμότητα. Καθώς αυτό το Φως δεν αγγίζει τις σαρκικές μας επιθυμίες, αλλά την Πνευματική μας θέση για να γίνουμε ένα με την Αγάπη.
Το Φως αυτό δεν έχει σκιές, ούτε το ίδιο αλλάζει χρώματα, αλλά παίζει με τα χρώματα της φύσης. Καθώς κάθε τι φυσικό είναι μοναδικό και διάφανο. Ενώ το πλασματικό φώς για να αναδειχτεί ενεργοποιεί χρώματα και αν το παρατηρήσεις καλά, θα δεις τις σκιές του.
Το Φως της Αγάπης λοιπόν είναι αυτό που όπως λέει και ο Απ. Παύλος στην προς Α’ Κορινθίους επιστολή ( κεφάλαιο ΙΓ/4 ):
ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,
5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
6 οὐ χαίρει π τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα πομένει.
8 ἀγάπη οὐδέποτε ἐκππτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. Πηγή 
Το φως της απάτης κρίνει και κρίνεται, κρύβει και κρύβεται. Δεν έχει συναντηθεί με την αλήθεια. Η αλήθεια και η Αγάπη είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.
Η Αγάπη είναι Δώρο Θεού που κατοικεί μέσα στο Πνευματικό Φως, μέσα από τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή αυτό το Δώρο είναι δοσμένο σε κάθε έναν από εμάς. Είναι ένα Δώρο που κόβει τον Λώρο. Τον Λώρο από τη σάρκα μας και μας οδηγεί σταδιακά στο Πνεύμα.
Ας προσέχουμε μήπως στη ζωή μας εμφανιστεί αυτό το Καθαρό Φως και εμείς το αλλάξουμε για το πλασματικό – χρωματισμένο το οποίο δεσμεύει την σάρκα και φθείρει την ψυχή.

ετικέτα ( Πνευματικότητα ) 

Δωροθέα